Lønn og lønnskjøring

Skedsmo Regnskap AS utfører grundig lønnskjøring for din bedrift

Vi vet hvor viktig riktig lønnskjøring er

Det er avgjørende at din bedrifts ansatte får utbetalt riktig lønn til avtalt tid. Dersom det oppstår feil under lønnskjøringen kan de ansatte fort bli frustrerte og miste tilliten til deg som arbeidsgiver. Derfor vil det for mange bedrifter være fordelaktig å sette bort lønnsfunksjonen til en erfaren regnskapsfører. Da vet du at lønnen blir utbetalt når den skal, og i henhold til gjeldende lovverk.

Vi benytter Visma lønn og Duett lønn.

Å sette bort lønnsfunksjonen sparer tid og ressurser

Lønn er et komplekst område, med strenge krav til rapportering og et omfattende regelverk i stadig endring. Å administrere bedriftens lønnsfunksjon på egenhånd er derfor gjerne tid- og ressurskrevende. Våre regnskapsførere har lang erfaring med lønnsadministrasjon, og er til enhver tid faglig oppdatert. Setter du bort ansvaret til oss, frigjør du dermed tid som dere heller kan bruke på andre kjerneområder.

Vi kan tilby følgende tjenester:

Blant oppgavene vi kan bistå med er:

  • Lønnsberegning

  • Lønnsutbetalinger

  • A-melding

  • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

  • Feriepenger

  • Rapportering til fagforening, SSB og NAV

  • Administrasjon av personalforsikringer

  • Fraværsregistrering

  • Utsendelse av lønnsslipper på papir eller e-post

  • Administrasjon av påleggs- / utleggs- / bidragstrekk

Vi påtar oss lønnsadministrasjon som selvstendig oppdrag eller i kombinasjon med andre regnskapsoppgaver for bedriften.

Les mer om hvilke andre tjenester vi kan utføre her.

Ikon av Skedsmo Regnskap AS

Lang erfaring med lønnskjøring

Med over 25 års erfaring i regnskapsbransjen, har vi opparbeidet oss bred og variert kompetanse. Vårt mål er å tilby regnskapstjenester av høy kvalitet, til små og mellomstore bedrifter over hele Romerike.

Ikon av Skedsmo Regnskap AS

Trenger du en regnskapsfører som kan kjøre lønn for din bedrift?

Ta gjerne kontakt med oss i Skedsmo Regnskap AS.

Kontakt oss