Årsoppgjør

Skedsmo Regnskap AS har over 25 års erfaring med årsoppgjør

Vi vet hva som kreves for å utarbeide et korrekt årsoppgjør

Når regnskapsåret er omme, er det tid for årsoppgjør. Vi sørger for at regnskapet blir avstemt, og at inntekter og kostnader blir riktig periodisert ut fra de opplysningene du gir oss. Deretter blir beregnet skatt avsatt.

Enkelte tror at årsoppgjør kun kan utføres av revisorer, og overlater hele jobben til dem.  Vi har ofte bedre kjennskap til kundene og deres virksomhet som følge av et tettere løpende samarbeid gjennom året. På denne måten blir arbeidet mer effektivt både når det gjelder tid og kostnad.

Vi har 25 års erfaring med årsregnskap

Vi har lang erfaring i utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, og vi utfører årsoppgjør for alle typer selskap.

I de tilfeller hvor selskapet er revisjonspliktig, samarbeider vi med selskapets revisor for å få årsoppgjøret vel i havn.

Vi kan tilby følgende tjenester:

Eksempler på hva vi hjelper deg med:

  • Selvangivelse, næringsoppgave og andre ligningspapirer

  • Aksjonærregisteroppgave

  • Årsregnskap med noter

  • Forslag til general forsamlingsprotokoll

  • Skatteberegning

  • Driftsmiddelkartotek

  • Innsending til Skatteetaten og Brønnøysund

Ikon av Skedsmo Regnskap AS

Vi gjør jobben grundig og nøyaktig

Ta kontakt med oss i Skedsmo Regnskap AS hvis du har spørsmål om årsoppgjør, eller har behov for en regnskapsfører.

Kontakt oss