Regnskapsførere peker på en skjerm

La regnskapsføreren være din økonomiske rådgiver

Som din regnskapsfører er det vår oppgave å sørge for at bedriftens regnskap blir riktig. Det gir løpende oversikt over bedriftens økonomiske situasjon samt beslutningsgrunnlag ved investeringer og andre aktuelle spørsmål. Vi ønsker å være din rådgiver og sparringspartner når du står overfor små og store økonomiske eller bedriftsmessige beslutninger.

Din regnskapsfører har solid kompetanse når det gjelder lover og regler, men også god kjennskap til deg og din bedrift. Derfor er det mange fordeler ved å la regnskapsføreren være din økonomiske rådgiver.

Rådgiver med høy regnskapsfaglig kompetanse

Skedsmo Regnskap AS er et regnskapskontor med lang og bred erfaring. Hos oss har vi samlet mye faglig kunnskap og erfaring fra de fleste bransjer. Dette gjør oss godt rustet til å gi økonomisk rådgivning til din bedrift, uansett hva problemstillingen måtte være. Vi kan bistå med følgende oppgaver:

  • Etablering av selskap
  • Rådgivning ved nye investeringer og finansiering av disse
  • HR-relaterte spørsmål
  • Budsjettering og likviditetsspørsmål
  • Administrative forhold

Lovverket knyttet til økonomi og regnskap er omfattende og i stadig endring. Derfor kan det være tidkrevende å holde seg oppdatert, samt å forstå hvilken konkret betydning ulike regler og lovendringer har i praksis. Her ønsker vi å være en naturlig rådgiver som kan bidra med spesialkompetanse og gi en trygghet på at bedriften styres i riktig retning.

En pålitelig samtalepartner

Når små og store beslutninger skal treffes, ønsker man ofte å ha noen å diskutere med i forkant av avgjørelsen. Vi kan bistå som en samtalepartner i et bredt spekter av situasjoner. Å ha rådført seg med regnskapsføreren gir ekstra beslutningsstøtte, og en bekreftelse på at avgjørelsene du tar er i tråd med lovverket og fornuftig ut ifra et lønnsomhetsperspektiv. 

Noe av det som gjør oss til en god diskusjonspartner, er at vi kjenner både bedriften og de økonomiske forutsetningene og målene dere har. Samtidig kan vi, som ser bedriften utenfra, bidra med et objektivt syn og identifisere muligheter dere kanskje ikke ser på egen hånd. 

Trygghet i uoversiktlige situasjoner

Å drive virksomhet er ikke alltid forutsigbart. Iblant vil det forekomme endringer innad i bedriften, som gjør det nødvendig å ta beslutninger knyttet til økonomi og drift. Andre ganger vil det være forhold helt utenfor deres kontroll, noe som gjør situasjonen enda mer uoversiktlig og utfordrende å navigere i. Uavhengig av situasjon ønsker vi å være en støtte i endring og omstilling.

Da koronaviruset rammet norske bedrifter i 2020, var det mange som stod overfor vanskelige valg og nye problemstillinger. Som følge av dette måtte vi hjelpe til med alt fra veiledning rundt permitteringer og andre HR-relaterte spørsmål til å utarbeide oversikt og sende inn dokumentasjon på inntektsfall i forbindelse med refusjonsordninger. Dette er noe vi kan tilby både eksisterende og nye kunder som av ulike årsaker trenger råd fra en dyktig regnskapsfører.

La oss være din økonomiske rådgiver

Skedsmo Regnskap har bred regnskapsfaglig kompetanse, og leverer regnskapstjenester fra A til Å. Enten du ønsker å sette bort hele regnskapsfunksjonen til oss eller bare vil ha hjelp med enkelte oppgaver og samtidig få en faglig støttespiller og rådgiver, vil vi gjerne at du tar kontakt. 

Vi skreddersyr våre tjenester etter dine behov og ser frem til et godt samarbeid. Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende samtale.